Röda tråden Läs & skriv B – Öva och svara

Röda tråden Läs & skriv B – Öva och svara

Röda tråden Läs & skriv B – Öva och svara är uppföljaren till Röda tråden Skriv och öva A + Läs och svara A
Boken utgår från en helhetssyn på läs-och skrivutveckling i svenskundervisning.
Här får eleven öva såväl läsförståelse som språkförståelse och skrivande på olika sätt.
Med tydlig struktur och stöttning lotsas eleven genom övningar som ger självförtroende och verktyg för att utvecklas i svenskämnet- och i förlängningen i andra ämnen.

Denna arbetsbok passar högstadiet och uppåt.

 

smakprov

 

Författare: Skolbyrån AB, Anna Klockar & Mia Vestman
Redaktör: Maria Gullersbo
Grafisk Formgivning: Liselotte Hellström, STUART Print & Reklam

72kr

Vikt

0,158

Antal sidor

52

Format

A4

Arbetsbok

978-91-85427-83-3

Språk

Svenska

Facit

Denna bok har inget facit

Du kanske också gillar …