Religionskunskap

1 produkt

Uppdrag religion

En Arbetsbok i Världsreligionerna

Denna Arbetsbok behandlar de fem världsreligionerna; judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism med syfte att få kunskap och förståelse för människors olika sätt att tänka och leva.

Skolår 4 och uppåt, och även som repetition i högre årskurser.