Information från Skolverket – Statsbidrag läromedel 2023 november 23, 2023 – Posted in: Uncategorized

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-inkop-av-vissa-laromedel-2023 Statsbidrag för inköp av vissa läromedel 2023 Det går fortfarande att begära ut statsbidrag för inköp av vissa läromedel 2023. Begär utbetalning senast den 1 december. Kontakta statsbidrag.laromedel@skolverket.se.

Continue reading