Varukorg 0
Continue reading...

Lästråden ABC mars 5, 2021 – Posted in: 2021, Boksläpp, Förskolan, Nyproduktion

(Boksläpp 14 april 2021) Lästråden ABC är en arbetsbok där eleven får öva på att skriva bokstäverna i alfabetet och använda dem i ord. Handalfabetet visas för varje bokstav Eleven får också öva på att läsa ord och enklare meningar. Bokstäverna tränas i grupper om sex stycken, med enklare övningar där bokstäverna ingår.

Continue reading
Continue reading...

Första tråden A mars 1, 2021 – Posted in: 2021, Boksläpp, Förskolan, Grundskolan, MENA Media AB, Nyproduktion, Skolbyrån AB, Svenska

Första tråden A – (Boksläpp 14 april 2021) Förskoleklass och uppåt Den här arbetsboken passar i förskoleklass, men kan även användas från 5 år och i årkurs 1. Första tråden A fungerar också till läxhjälp, fritids, extra utmaning och i grupp. Använd kapitlen i den ordning som passar er bäst. Boken utgår från lusten att lära och utvecklas. Eleven får bekanta sig med matematiska begrepp, enkla ord och bokstäver. En första riktiga arbetsbok med tydlig…

Continue reading