Information från Skolbyrån september 21, 2023 – Posted in: Grundskolan, Gymnasiet, Högstadiet, MENA Media AB, Skolbyrån AB, Svenska

Bästa lärare! Som legitimerade svensklärare med över 20 års erfarenhet av arbete på högstadiet vet vi vad som utmanar elever. Vi vet att det i våra klassrum finns elever på olika nivåer, med olika behov. Vi vet också vad som fungerar, och vad elever behöver för att komma vidare i sin läs- och skrivutveckling. Inför de nationella proven i svenska har vi själva alltid sökt efter lämpligt repetitionsmaterial, men inte hittat något sammanhållet sådant. Därför…

Continue reading