Uppdrag Historia november 19, 2020 – Posted in: 2020, Boksläpp, Nyproduktion

Boksläpp 2020-11-18 I den här arbetsboken för mellanstadiet och som repetition för högre kurser får du göra en tidsresa från forntiden till 1800-talet. Det är en resa genom sex olika tidsperioder: forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet och 1800-talet. Här får du viktiga historiska händelser. Du får lära dig att ställa frågor, ifrågasätta det du läser och göra egna reflektioner. Här kan du läsa mer samt beställa boken

Continue reading