Information från Skolverket – Statsbidrag läromedel 2023 november 23, 2023 – Posted in: Uncategorized

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-inkop-av-vissa-laromedel-2023

Statsbidrag för inköp av vissa läromedel 2023

Det går fortfarande att begära ut statsbidrag för inköp av vissa läromedel 2023. Begär utbetalning senast den 1 december. Kontakta statsbidrag.laromedel@skolverket.se.

« Julledigt 🎅🏻
Färgtestramar – A3 – Professionell Färgrådgivning »