Lästråden oktober 27, 2020 – Posted in: 2019, Boksläpp, Nyproduktion

Boksläpp 2019-04-29 Lästråden vänder sig till dig som kan läsa. Du kan arbeta på egen hand eller tillsammans med någon. Du får läsa texter som handlar om din omvärld och vardagliga händelser. I några av texterna finns fakta om djur, våra årstider och olika miljöer. Innan du börjar läsa ska du läsa de ord ur berättelsen som finns i en ruta. Det är bra att veta vad orden betyder så texterna blir lättare att förstå.…

Continue reading