Uppdrag Historia november 19, 2020 – Posted in: 2020, Boksläpp, Nyproduktion

Boksläpp 2020-11-18

I den här arbetsboken för mellanstadiet och som repetition för högre kurser får du göra en tidsresa från forntiden till 1800-talet.

Det är en resa genom sex olika tidsperioder: forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet, 1700-talet och 1800-talet.

Här får du viktiga historiska händelser.

Du får lära dig att ställa frågor, ifrågasätta det du läser och göra egna reflektioner.

Här kan du läsa mer samt beställa boken

« Första tråden A
Mattekollen 3 »