Information från Skolbyrån september 21, 2023 – Posted in: Grundskolan, Gymnasiet, Högstadiet, MENA Media AB, Skolbyrån AB, Svenska

Bästa lärare!

Som legitimerade svensklärare med över 20 års erfarenhet av arbete på högstadiet vet vi vad som utmanar elever. Vi vet att det i våra klassrum finns elever på olika nivåer, med olika behov. Vi vet också vad som fungerar, och vad elever behöver för att komma vidare i sin läs- och skrivutveckling.

Inför de nationella proven i svenska har vi själva alltid sökt efter lämpligt repetitionsmaterial, men inte hittat något sammanhållet sådant. Därför skapade vi det själva.

Våra böcker kopplade till detta heter:

  • Läs och Svara A
  • Skriv och öva A
  • Läs och skriv B

Böckerna har många fördelar, inte minst uppskattar eleverna den tydliga progression som böckerna erbjuder. För oss som lärare är det också viktigt att eleverna på egen hand kan arbeta framåt och ta sig an nästa steg. Vi arbetar ofta enligt EPA-modellen med böckerna. Först får eleverna arbeta på egen hand, därefter jämför de sina svar/sitt arbete med en kompis. Valda delar tar vi sedan upp i helklass.

Självklart kan du också använda böckerna löpande från årskurs 7 som en del av din ordinarie undervisning. Använd gärna boken i det kombinerade svenska/SVA-klassrummet, då upplägget har sin grund i Cirkelmodellen.

// Skolbyrån – Anna & Mia

« Ny bok: Professionell Färgrådgivning
Röda tråden Läs & skriv B – Öva och svara »