Mattekollen 6 oktober 27, 2020 – Posted in: 2019, Boksläpp, Grundskolan, Matematik, Nyproduktion, Vuxenstudier – Tags: , , , , ,

Boksläpp 2019-03-04

Mattekollen 6 innehåller övningar som är lämpliga att ge eleverna inför de nationella proven på mellanstadiet och även som repetition på högstadiet.

Boken inleds med repetition av de fyra räknesätten. Därefter kommer temasidor för olika matematikområden. Vad temasidorna behandlar kan ni se i innehållsförteckningen.

Mattekollen är inte en bok där man behöver arbeta med sidorna i tur och ordning.

Man ”kollar” avsnitten i den ordning som passar klassens planering.

Författare Gunnar Albinsson

Gunnar har även skrivit Mattekollen 3 + 9 och många av våra andra böcker.

Här kan du läsa mer och beställa Mattekollen 6

« Lästråden