Mattekollen 3 oktober 27, 2020 – Posted in: 2019, Boksläpp, Nyproduktion

Boksläpp 2019-11-06 Mattekollen 3 innehåller övningar som är lämpliga att ge eleverna inför de nationella proven i årskurs 3 och även som repetition i högre årskurser. Boken tar upp de fyra räknesätten och temasidor för olika matematiksområden. Det är inte en bok där man behöver arbeta med sidorna i tur och ordning. Man ”kollar” avsnitten i den ordning som passar klassens planering. Författare Gunnar Albinsson Gunnar har även skrivit Mattekollen 6 + 9 och många av våra andra…

Continue reading