Mattekollen 3 oktober 27, 2020 – Posted in: 2019, Boksläpp, Nyproduktion – Tags: , , ,

Boksläpp 2019-11-06

Mattekollen 3 innehåller övningar som är lämpliga att ge eleverna inför de nationella proven i årskurs 3 och även som repetition i högre årskurser. Boken tar upp de fyra räknesätten och temasidor för olika matematiksområden. Det är inte en bok där man behöver arbeta med sidorna i tur och ordning.

Man ”kollar” avsnitten i den ordning som passar klassens planering.

Författare Gunnar Albinsson

Gunnar har även skrivit Mattekollen 6 + 9 och många av våra andra böcker.

smakprov

Här kan du läsa mer och beställa Mattekollen 3

« Uppdrag Historia
Lästråden »