Första tråden A mars 1, 2021 – Posted in: 2021, Boksläpp, Förskolan, Grundskolan, MENA Media AB, Nyproduktion, Skolbyrån AB, Svenska – Tags: , ,

Första tråden A – (Boksläpp 14 april 2021) Förskoleklass och uppåt

Den här arbetsboken passar i förskoleklass, men kan även användas från 5 år och i årkurs 1.

Första tråden A fungerar också till läxhjälp, fritids, extra utmaning och i grupp. Använd kapitlen i den ordning som passar er bäst.

Boken utgår från lusten att lära och utvecklas. Eleven får bekanta sig med matematiska begrepp, enkla ord och bokstäver.

En första riktiga arbetsbok med tydlig progression som utgår från läroplanen.

Elevens utveckling kan se olika ut på många sätt, men en sak är säker:

Uppgifter på rätt nivå motiverar de allra flesta!

Författare: Skolbyrån AB, Anna Klockar och Mia Vestman

« Lästråden ABC
Uppdrag Historia »