Lästråden ABC mars 5, 2021 – Posted in: 2021, Boksläpp, Förskolan, Nyproduktion

(Boksläpp 14 april 2021)

Lästråden ABC är en arbetsbok där eleven får öva på att skriva bokstäverna i alfabetet och använda dem i ord.

Handalfabetet visas för varje bokstav

Eleven får också öva på att läsa ord och enklare meningar.

Bokstäverna tränas i grupper om sex stycken, med enklare övningar där bokstäverna ingår.

« Röda tråden – Skriv och öva A
Första tråden A »