Röda tråden Läs & skriv B – Öva och svara juni 26, 2023 – Posted in: 2023, Boksläpp, Gymnasiet, Högstadiet, Mena Förlag, Skolbyrån AB, Svenska

Röda tråden Läs & skriv B – Öva och svara

Boksläpp och går att beställa i slutet av vecka 26 – 2023

Boken utgår från en helhetssyn på läs-och skrivutveckling i svenskundervisning.

Här får eleven öva såväl läsförståelse som språkförståelse och skrivande på olika sätt.

Med tydlig struktur och stöttning lotsas eleven genom övningar som ger självförtroende och verktyg för att utvecklas i svenskämnet- och i förlängningen i andra ämnen.

Högstadiet och uppåt.

Författare: Skolbyrån AB, Anna Klockar & Mia Vestman

« Information från Skolbyrån
Reading Step »