Röda tråden – Läs och svara A juli 5, 2021 – Posted in: 2021, Boksläpp, Gymnasiet, Högstadiet, MENA Media AB, Nyproduktion, Skolcopy, Vuxenstudier – Tags: , , ,

Röda tråden – Läs och svara A (Boksläpp v. 39 2021)

Läs och svara A ger stöttning och mallar för att utveckla läsandet. Eleven får lära sig att läsa, förstå och göra textkopplingar på olika sätt.

Boken passar för elever på högstadiet. Den fungerar också för elever på gymnasiet som behöver repetera eller öva på att läsa, samt för vuxna som läser på grundläggandenivå.

Komplettera gärna Röda tråden Läs och svara A med Röda tråden Skriv och öva A där eleven får lära sig att skriva, bearbeta och utveckla olika typer av texter.

Författare Skolbyrån AB – Anna Klockar & Mia Vestman

« Författarna från Skolbyrån!
Röda tråden – Skriv och öva A »