Röda tråden – Skriv och öva A juli 5, 2021 – Posted in: 2021, Boksläpp, Gymnasiet, Högstadiet, MENA Media AB, Nyproduktion, Skolbyrån AB, Skolcopy, Svenska, Vuxenstudier – Tags: , , , , ,

Röda tråden – Skriv och öva (Boksläpp 2021-08-10)

Skriv och öva A ger stöttning och mallar för att utveckla skrivandet. Eleven får lära sig att skriva, bearbeta och utveckla olika typer av texter. Med hjälp av övningarna kan eleven bli mer självständig på grundläggande nivå.

Boken passar för elever på högstadiet. Den fungerar också för elever på gymnasiet som behöver repetera eller öva på att skriva, samt för vuxna som läser svenska på grundläggande nivå.

Komplettera gärna Röda tråden Skriv och öva A med Röda tråden Läs och svara A (boksläpp vecka 39) för att ge eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att läsa , förstå och göra textkopplingar på olika sätt.

Författare Skolbyrån AB – Anna Klockar & Mia Vestman

« Röda tråden – Läs och svara A
Lästråden ABC »